Florøværing forlater BT

Florøværingen Øyulf Hjertenes sluttar som sjefredaktør i Bergens Tidende. Han har jobba i avisa i 16 år, og vore toppsjef dei siste tre åra. Han sluttar for å bli direktør i Schibsted Kyst, samanslutninga av Schibsted-avisene langs kysten. Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen er konstituert som sjefredaktør inntil vidare.

Øyulf Hjertenes
Foto: Elise Angell / NRK