Flora internasjonal kommune

Kronprinsparet utnemnde tysdag Flora til heiderstittelen internasjonal kommune.

Bakgrunnen for utnemninga er Flora sitt internasjonale engasjement. Spesielt nemnt blir samarbeidet med det afrikanske landet Malawi.

 

Det er Fredskorpset og Kommunenes Sentralforbund som har avgjort at Flora skal få tittelen.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.