Flod stansar ferjeanløp

Ferja som går mellom Rysjedalsvika, Rutledal og Krakhella må sløyfe stoppa på Losna i dag på avgangane klokka 10.10 og 10.50. Årsaka er høg flod.