NRK Meny

Flest brannar i bratte tunnelar

Bortimot halvparten av tunnelbrannane oppstår i bratte tunnelar, viser ein rapport Transportøkonomisk Institutt har laga for Statens vegvesen. Desse bratte tunnelane utgjer berre fem prosent av alle tunnelane i landet. Rapporten som tek med alle tunnelbrannane frå 2008 til 2015 syner og at tunge køyretøy er overrepresenterte. Tekniske problem med køyretøyet var den vanlegaste årsaka.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote