Fleire ville til Sogn

Fleire ville til Sogn denne sommaren. Hotell, hytter og campingplassar hadde ein auke på 7,5 prosent i talet på gjestedøgn, skriv Sogn Avis.