NRK Meny

Fleire skal få sykle i tunnelar

Ved alle nye tunnelbyggingar i fylket skal det vurderast å leggje til rette for syklistar. Det har eit samrøystes hovudutval for samferdsel bestemt. Som regel er det ikkje lagt til rette for sykling i tunnelane i fylket. Ofte blir "gamlevegen" utanfor tunnelen omklassifisert til sykkelveg. No skal det altså vurderast om ein kan opne tunnelen for syklistar der det passar seg.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.