Fleire rein tekne av skred

11 reinsdyr er tekne av snøskred i Bøagjeli i Nordfjella. Det går fram av loggen til Statens naturoppsyn i samband villreinjakta i Nordfjella. Statens naturoppsyn utelukkar ikkje at det kan ligge fleire dyr i skredet, men at det no er for farleg å gå inn i området på grunn av skredfaren.