NRK Meny
Normal

Fleire overnattar på hotell

Stadig fleire overnattar på hotella i fylket vårt.

 

Hotell Alexandra i Loen
Foto: Randi Indrebø / NRK

Så langt i år har hotella i 'Sogn og Fjordane hatt nærare 640.000 overnattingar, syner tal frå Statistisk Sentralbyrå.

Det er omlag 25.000 fleire enn på same tid i fjor.

Det vil seie at hotella har ei kapasitetsutnytting på romma sine på 51 prosent, mot 48,7 prosent på same tid i fjor.

 

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.