NRK Meny

Fleire jervespor

Statens Naturoppsyn har så langt i april fått melding om jervespor frå fem stadar i fylket. Spora er observert ved Øvre Grønavatn og Midtdalen, Fivlemyrane, Vanndalen og frå Vigdalen mot Drivande i Luster. I Gloppen skal det vere dokumentert spor i Vonaskaret på grensa til Naustdal kommune.

Spor etter jerv
Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.