NRK Meny

Fleire jervespor

Statens Naturoppsyn har så langt i april fått melding om jervespor frå fem stadar i fylket. Spora er observert ved Øvre Grønavatn og Midtdalen, Fivlemyrane, Vanndalen og frå Vigdalen mot Drivande i Luster. I Gloppen skal det vere dokumentert spor i Vonaskaret på grensa til Naustdal kommune.

Spor etter jerv
Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen