Fleire fullfører vidaregåande

Talet på elevar som fullførte vidaregåande skule med bestått eksamen i Sogn og Fjordane auka med fem prosent frå 2014 til 2015. Best var utviklinga på Stryn vidaregåande skule, der det i 2014 berre var 76 prosent som fullførte med betått eksamen. I 2015 var det 93 prosent. Eid vidaregåande skule hadde 92 prosent, Flora vidaregåande 91,2 og Mo og Øyrane 85,7 prosent med fullført skulegang.