NRK Meny

Flåmsbana stengd til sundag.

Flåmsbana er stengd for togtrafikk etter at eit ras har rive ned eit snøoverbygg og skada ei mast som held kjøreleidningen oppe. Jernbaneverket undersøker no om det er fare for fleire ras før dei kan byrje å rydde rasstaden. Trafikken kjem tidlegast i gong på sundag. NSB jobbar med å organisere alternativ transport.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.