Fjøs brenn i Gaupne

Naudetatane har rykka ut til brann i ein fjøs. Det skal vere dyr i fjøset.