NRK Meny

Fjordkysten friluftsråd i sving

Fjordkysten friluftsråd, som dekker kommunane Flora, Askvoll og Solund, er no i gang med arbeidet sitt. Rådet skal forsvare allemannsretten, sikre friluftsområde, legge til rette stiar, bygge toalett, parkeringsplassar og brygger. Kontorstaden er Solund, og Bjarte Engevik (biletet) er tilsett som dagleg leiar.

Bjarte Engevik
Foto: Pressefoto
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.