NRK Meny
Normal

Fjord1 med overskot på 212 millionar kroner før skatt

Årsresultatet for Fjord1 konsernet i 2015 viser eit overskot på 212 millionar kroner før skatt.

Fjord1-skilt

GÅR GODT: Fjord1 med ekordoverskot i 2015.

Foto: TRULS KLEIVEN

Dette er 100 millionar kroner betre enn i 2014, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Det er vi svært godt nøgde med. Vi har hatt ein solid auke samanlikna med resultatet vi hadde i 2014 seier konstituert administrerande direktør i Fjord1, Andrè Høyset til NRK.

Fallande oljepris og lågare finanskostnader i 2015 har saman med auka fokus på kostnadskontroll og betra inntening i kontraktane vore medverkande til betring av resultatet i 2015.

– Det har vore arbeidd hardt i organisasjonen for å kome hit, og eg ønskjer å takke alle tilsette for innsatsen. Det er gledeleg å kunne levere slike resultat og dermed rigge selskapet for det grøne skiftet, seier Høyset.

«Grøn teknologi»

Fjord1 signerer i dag anbodet Anda - Lote på E39 med satsing på miljøteknologi, der begge ferjene på sambandet blir elektriske.

Andrè Høyset

DOBLA RESULTATET: Andrè Høyset er konstituert administrerande direktør i Fjord1.

Foto: Pressefoto

–Vi er svært tilfreds med at vi vann den første anbodskonkurransen der det er stilt krav til nullutslepp. Fjord1 er på mange måtar allereie på veg inn i «generasjon to» i det grøne skiftet, seier Høyset.

Regularitet

Trafikkregulariteten på dei fleste sambanda som Fjord1 trafikkerer har vore god i 2015. Totalt reiste 20,7 millionar passasjerar med Fjord1, og det vart frakta over 10 millionar køyretøy i 2015, noko som er ein auke på høvesvis 2,6 prosent og 1,7 prosent.

– Vi har ambisjonar om å slå rekorden no i 2016, men det er sjølvsagt litt tidleg å felle ein dom over året endå, seier Høyset.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.