NRK Meny
Normal

Fjaler-bedrift kjøpt av internasjonalt firma

Teknologibedrifta Enoro har blitt kjøpt opp av Hansen Technologies.

Elis i Dale.

TEKNOLOGIVERKSEMD: I desse lokala i Fjaler held Enoro.

Foto: Oddmund Haugen

I dag kom nyheita om at Fjaler-verksemda Enoro har fått ny eigar.

Det var avisa Firda som først melde om dette.

Det er det internasjonale IT-firmaet Hansen technologies som har kjøpt dei.

Administrerande direktør i Enoro, Stian Madsen, seier at det har vore stor interesse rundt Enoro i salsprosessen.

– Hansen var den aktøren som trakk vinnarloddet. Dei har kjøpt oss på grunn av den posisjonen vi har, og dei vil bygge vidare på produkta og kompetansen vår.

– Kva vil dette bety for Enoro?

– Personleg er eg veldig fornøgd med å få Hansen som eigar. Vi har no fått ein industriell eigar som kjenner bransjen veldig godt. Det har tru på oss og vil bygge vidare i dei marknadene vi er i.

Enoro har dei siste åra blitt eit leiande selskap i Europa innan programvare-teknologi for kraftselskap. Dei har i dag hovudkontor i Dale og avdeling i Førde, med om lag 100 tilsette. Dei har totalt 130 tilsette i Norge.

Får australsk eigar

Hansen Technologies er eit australsk firma som har sitt hovudkontor i Melbourne. Dei har og kontor i ei rekke andre land, mellom anna USA, England, Kina, Brasil og Danmark.

Madsen trur på vidare vekst og lovar at bedrifta vil behalde Dale som hovudkontor.

– Dale er hjartet i produktet Enoro og det vil det forbli. Vi har veldig trua på at vi skal klare å bygge vidare kompetanse med dei lokasjonane vi har i dag. No kan vi vekse både lokalt og internasjonalt.

- Vi må jobbe med infrastrukturen

Ordførar i Fjaler, Gunhild Berge Stang, seier ho har eit godt inntrykk av den nye eigaren.

– Eg har inntrykk av at det vil vere ein god eigar. Eg ser fram til å ha ein dialog med Hansen slik at vi saman kan sikre og utvikle Enoro i Dale.

Ho fryktar ikkje at dei skal miste arbeidsplassar i Dale som ein følgje av eigarbytte.

Gunhild Berge Stange

TRUR PÅ HANSEN: Ordførar i Fjaler, Gunhild Berge Stang, trur Hansen technologies vil vere ein god eigar for Enoro.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

– Vi skal gjere ein jobb med å synleggjere Dale og Sogn og Fjordane som ein god lokaliseringsstad for Enoro. Dei har jo trass alt bygt opp eit fantastisk spennande IT-miljø i heile Sunnfjord-regionen. Det er heilt klart at vi må gjere ein jobb i forhold til infrastruktur. Det er jo den store utfordringa for Enoro og alle andre bedrifter i vår region, seier Stang.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.