Fjærlandstunnelen er stengd

På riksveg 5 er Fjærlandstunnelen stengd på grunn av at stein har falle ned frå taket. Det er enno uvisst når tunnelen kan opne igjen, men entreprenør er på veg for å rydde vegbana.