Fiskeoppdrettar til topps i Høyanger

Erik Jarle Osland tronar øvst på formuestoppen i Høyanger.

Erik Osland

FORMUESTOPP: På sørsida av Høyanger gjer Erik Jarle Osland det godt i fiskerinæringa.

Foto: Privat

Bestefaren starta med fiskeoppdrett ved Osland på Høyanger sørside. No er verksemda heileigd av Erik Jarle Osland og dekkjer i dag heile verdikjeda i næringa.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Høyanger 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Erik Jarle Osland

1969

5962

51.835.578

5.857.525

2.307.280

Jarle Gjertsen

1945

6995

13.267.914

293.889

204.172

Frode Øren

1966

6993

11.720.377

807.065

437.499

Idar Råsberg

1950

6947

8.829.084

1.233.593

573.908

Finn Arne Solend

1954

5962

8.788.751

3.560.928

1.130.645

Torleif Julseth

1940

6995

8.424.778

604.446

268.205

Johan Kyrkjebø

1920

6995

7.869.588

729.902

294.795

Werna Lena Ytredal

1948

6996

7.444.643

434.108

188.694

Rolf Peder Rødahl

1947

6993

6.971.595

251.037

119.299

Lauritz Matias Leknes

1922

6995

6.525.849

614.760

239.115

Astrid Christensen

1951

6995

6.179.699

470.612

211.455

Arne Emil Berg

1936

6996

5.467.187

365.103

139.663

Arne Ljotebø

1964

6996

5.169.382

495.582

218.866

Sissel Aven

1952

6993

5.120.079

412.601

158.718

Målfrid Kristiansen

1931

6995

4.804.251

226.061

81.122