NRK Meny
Normal

Fiskeoppdrettar på formuestoppen i Hyllestad

Fiskeoppdrettar Edgar Birger Hatlem tronar øvst blant dei 15 rikaste i Hyllestad.

Med base i Sørbøvåg har Edgar Birger Hatlem i mange år fått fotfeste innan fiskerinæringa.

Med ei formue på over 18 millionar kroner, held han god avstand til Atle Wolff og Catinka Jeanette Borgarp som den rikaste i Hyllestad.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Hyllestad 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Edgar Birger Hatlem

1948

6958

18.371.945

417.325

264.796

Atle Wolff

1956

6953

9.977.560

677.872

307.912

Catinka Jeanette Borgarp

1960

6953

7.055.515

222.961

125.305

Magnar Rysjedal

1943

6953

6.784.457

363.636

153.289

Irene Yvonne Bøe

1951

6953

6.421.355

626.638

269.745

Henry Johan Sognnæs

1938

6953

5.960.268

399.560

161.035

Ove Ingemar Rysjedal

1948

6953

5.736.535

577.315

235.408

Cato Strandos

1979

6957

5.260.807

456.052

187.711

Per Ragnar Løvø

1955

6957

4.723.449

297.617

133.672

Kjell Arne Løland

1961

6953

4.720.064

684.760

291.120

Astrid Espeland

1970

6958

4.561.587

227.017

93.873

Kjartan Åsmul

1955

6958

4.260.387

1.044.717

434.862

Roar Nordbø

1965

6958

4.193.333

434.487

177.957

Arvid Magnar Hatlem

1950

6958

4.185.236

45.895

33.839

Nille Helmine Hatlem

1928

6958

4.073.283

719.372

269.024

Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast
GILGAMESH - Kongen som nekta å døy