Fiskarlaget ønskjer meir sild

Norges Fiskarlag ynskjer å auke kvoten sin på norsk vårgytande sild frå 35,5 til 40 tonn.

Ein del av fartøya deira har snart teke det dei har lov til, og desse ynskjer å halde fram fisket i vintersesongen.

Fiskarlaget viser til at det er mykje sild i år og at kvoten deira er mindre i år enn i fjor.

Sildefisk
Foto: Lise Åserud / Scanpix

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.