Fiskarlaget ønskjer meir sild

Norges Fiskarlag ynskjer å auke kvoten sin på norsk vårgytande sild frå 35,5 til 40 tonn.

Ein del av fartøya deira har snart teke det dei har lov til, og desse ynskjer å halde fram fisket i vintersesongen.

Fiskarlaget viser til at det er mykje sild i år og at kvoten deira er mindre i år enn i fjor.

Sildefisk
Foto: Lise Åserud / Scanpix

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.