Fiskarlaget krev skipstunnel

Landsstyret i Norges fiskarlag krev at skipstunnel gjennom Stad blir gitt høg prioritet.

Dei krev og at tunnelen blir bygd så stor at hurtigruta kjem seg gjennom. Dette vil gjere tunnelen dyrare enn dei opphavelege planane, der tunnelen vil koste 1,2 milliardar kroner.

 

Men fiskarlaget meiner dette må til om tunnelen skal bli den turistmagneten mange håpar på.

- For ei utviding vil likevel ikkje koste meir enn ei garderobe i den nye operaen i Oslo, heiter det i vedtaket.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.