NRK Meny

Fire påkøyrde hjortar

I løpet av kort tid i kveld har politiet fått melding om fire påkøyrde hjortar på tre stader i fylket. Ein vart påkøyrd på fylkesveg 53 ved Naddvik i Årdal, ein på Klakegg på E39 i Jølster, ein på fylkesveg 422 ved Hagenes mellom Osen bru og Hjelmeland i Gaular, og den fjerde ved Hestenesøyra på fylkesveg 615 mellom Sandane og Hyen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.