NRK Meny
Normal

Fire nye jervar skotne

Til saman er det avliva 11 jervar i indre Sogn.

Jervar felt i Sogn 15.04.09
Foto: Rein Arne Golf (Statens Naturoppsyn)

Fredag vart det skote ein hannjerv i Lærdal. Laurdag vart ei vaksen tispe og to tispekvelpar avliva i eit hi i Luster.

Til saman har Statens Naturoppsyn skote 11 jerva i indre Sogn, sju vaksne dyr og fire kvelpar.

Fann hi i Mørkridsdalen

- I går vart det oppdaga noko som kunne vere yngling i Mørkridsdalen i Luster. Då fatta vi eit munnleg vedtak om å ta ut tispa og kvelpane, og det vart gjort i føremiddag, seier Knut Morten Vangen, seniorrådgjevar i Direktoratet for Naturforvaltning.

Han kan ikkje utelukke at det vert skotne fleire jervar i indre Sogn.

- Vi har felt eit høgt tal dyr. Registreringa av ynglingar pågår enno, så det blir ei fortløpande vurdering framover, seier han.

Vanskeleg å finne spor

Onsdag vart det teke ut ei tispe og to ungar på halvøya mellom Årdal og Luster, nærare bestemt i Krokadalen .

Registreringa av spor pågår så lenge det er forhold for det. Men i følgje Rein Arne Golf i Statens Naturoppsyn er det no vanskelege forhold for å leite etter spor i fjellet.

- Vi driv overvaking av jerv, men det er ikkje aktuelt å vere så veldig aktive i feltet. Vi kjem til å vere mindre aktive til vi får betre sporingsforhold, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.