NRK Meny

Fire av ti til Sp i Luster

Senterpartiet er den store vinnaren i Luster med 39,9 prosent av stemmene. Partiet går fram 11,5 prosentpoeng. Arbeidarpartiet er nest største parti med 28 prosent, medan 10,9 prosent har stemt på Høgre. Sjå alle resultata frå Luster her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.