NRK Meny

Firda: Auka skatt i Naustdal

Innbyggjarane i Naustdal kommune kan vente seg ein auke i eigedomsskatten. Avisa Firda skriv at det er eit av tiltaka som blir vurderte for å få kontroll over økonomien. Rådmann Øyvind Bang-Olsen seier at dagens eigedomsskatt vart fastsett for ti år sidan, og at verdiane på eigedomane har dobla seg sidan den gong.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.