NRK Meny
Normal

Finanskrisa lenger sør i Europa kan gi nye butikkar til bygdene i Norge

Gjeldskrisa i Europa kan føre til at fleire store butikkjeder kjem til bygdene i Norge. Dei ser nemleg sitt snitt til å tene pengar her når kjøpekrafta lenger sør i Europa skrantar.

Mykje folk under nyopninga av Amfi Sogningen

VELSTANDEN LOKKAR: Medan kjøpekrafta lenger sør i Europa er skrantande, er det framleis velstand i Norge. Det lokkar også dei store internasjonale kjedene, meiner senterkjededirektør.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Fleire store internasjonale kjeder startar no opp fleire butikkar i Sogn og Fjordane. I går hadde Amfi Sogningen i Sogndal nyopning med nesten 60 butikkar.

Fleire av desse har aldri vore i Sogndal, og ting tyder på at det kan kome meir til fylket. Dei store kjedene vel no nemleg å satse også i område der det ikkje bur så alt for mange.

– Vi ser store moglegheiter her

Ivrige handlande strøymde til då Amfi Sogningen nyopna i går etter å ha investert 200 millionar kroner. Senteret kan no mellom anna lokke med den store internasjonale kleskjeda Hennes & Mauritz. Det er ei av fleire store namn som no satsar i Bygde-Noreg.

Landssjef i H&M, Lucas Seifert, gledde seg stort over at han i går kunne opne sin butikk nummer 100 her til lands.

– Vi ser store moglegheiter for god handel i Sogndal, ikkje berre her, men også frå området rundt. Eg ser eit stort potensial, seier svensken til NRK.no.

Lokka av velstanden i Norge

H&M-butikken i Sogndal er den andre butikken kjeda har i Sogn og Fjordane. Også andre store kjeder som til dømes Clas Ohlson har no valt å satse på stader som Førde og Sogndal.

Administrerande direktør i det som er den største senterkjeda i Norge, nemleg Amfi, seier den økonomiske krisa i Europa gjer at internasjonale kjeder også satsar på mindre stader i Norge.

– H&M er eit godt eksempel på ei kjede som har interessert seg for større tettstader og mindre byar i Norge no.

– Eg trur det har noko å gjere med den velstanden vi har i Norge og dei problema som er i resten av Europa, seier Lars Løseth i Amfi.

Gjer bygdene meir attraktive

Dei handlande i Sogndal er uansett grunn svært så glade for det nye tilskotet av butikkar på senteret.

– Eg trur dette er bra for Sogndal. Eg fleire folk vil komme hit og det blir meir attraktivt å bu her, seier ei ung dame NRK snakka med.

Lucas Seifert er klar på at H&M vil starte opp fleire butikkar her til lands.

– Etterspurnaden finst jo i heile Norge, så difor handlar det eigentleg om å prøve og følgje kundane sitt behov, seier H&M-sjefen.

Det bryggar opp til handelskrig mellom Sogn og Sunnfjord. I Sogndal opna eit nytt kjøpesenter i dag - I Førde står butikkar tomme, og handelen stagnerer.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.