NRK Meny
Normal

Festivalen fekk først nei på søknaden, så fekk dei ja

Rockefestivalen Fres i Fresvik får likevel kulturmidlar.

Stemning

FAST INNSLAG: Fres har sidan 2005 gledd festivalpublikumet med artistar store artistnamn som Veronica Maggio og Odd Nordstoga.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Dugnadsfestivalen søkte om 40.000 kroner i kulturmidlar, men fekk 10.000 kroner då klaga vart handsama i fylkesutvalet på måndag.

Etter tilrådinga frå fylkesrådmannen skulle ikkje Fres fått midlar.

– Det var litt mindre enn vi håpa på, men det viktigaste er at vi har den regionale støtta som vi trenger for å kunne søkje på støtteordninga til Kulturrådet, seier festivaladmiral Håvard Ese Eliassen.

Seks klaga på avslag

Håvard Ese Eliassen, presseansvarleg i Fres festival

GLER SEG: Håvard Ese Eliassen og Fres festival får likevel kulturmidlar frå fylkeskommunen. – Det er vi sjølvsagt glade for, seier han.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Fylkeskommunen har over ein halv million kroner mindre å rutte med til kultur, noko dei mange festivalane i fylket vil merke. Seks søkjarar klaga på avslag på midlar.

I avslaget til Fres la fylkesdirektøren avgjerande vekt på om søkjaren hadde fått stønad frå musikkfestivalordninga til kulturrådet. Festivalen fekk 100.000 frå arrangørstøtteordninga.

Festivaladmiralen i Fresvik meiner det ikkje burde vere einaste kriterium for tildeling.

– Fylkeskommunen har ein vedteken kulturstrategi. I den oppfyller vi alle kriterium for å få stønad frå fylkeskommunen. Dei har likevel valt å legge avgjerande vekt på det som skjer på kulturrådet sitt kontor i Oslo. Det vart ikkje gjort godt nok kjent i søkeprosessen, meinte Eliassen.

Fem fekk avslag

Då fylkesutvalet handsama klaga denne veka, fekk Fres som einaste klagar, tommelen opp.

– Vi gjekk ganske godt gjennom premissane for korleis søknadsordningane til Kulturrådet fungerer, så vi hadde godt håp om å bli imøtekomne i alle fall litt. Og det vart vi, seier Ese.

Andre klagarar som ikkje fekk medhald, var Sunnfjord Kunstlag og Vestnorsk sommarsymfoni.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.