Ferjesamband innstilt

Ferjesambandet Lavik-Oppedal vert innstilt frå Lavik 14:50 og frå Oppedal 15:20 på grunn av lading.