NRK Meny

Ferjeproblem Lavik-Oppedal

På grunn av problem med ei ferje, går berre ei ferje på sambandet mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden. Den går frå Lavik kvar halve time og Oppedal kvar heile time. Fjord1 opplyser til NRK at ei ny ferje må seglast inn, og ikkje er i drift på sambandet før søndag. Det er så langt ikkje meldt om køar og ventetid, og laurdag er normalt sett den minst trafikkerte dagen i veka, opplyser Fjord1.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.