Ferjedrift som normalt

Statens vegvesen melder at ferjesambandet Mannheller - Fodnes på riksveg 5 er opna for trafikk att. Sambandet har vore stengd på grunn av uvêr.

Vegopning på Bergum i Førde kommune