NRK Meny

Ferjeavgang innstilt

På ferjesambandet Lavik-Oppedal er avgangen frå Oppedal klokka 12:40 innstilt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.