NRK Meny

Ferjeavgang innstilt

På ferjesambandet Lavik-Oppedal er avgangen frå Oppedal klokka 12:40 innstilt.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.