NRK Meny

Ferje tek kun 12 passasjerar

Norled opplyser at frakt av farleg last vil redusere kapasiteten på ferjesambandet Lavik - Oppedal på E39. Dette gjeld 0950-avgangen frå Lavik. Ferja vil då redusere kapasiteten til 12 passasjerar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.