Ferje tek kun 12 passasjerar

Norled opplyser at frakt av farleg last vil redusere kapasiteten på ferjesambandet Lavik - Oppedal på E39. Dette gjeld 0950-avgangen frå Lavik. Ferja vil då redusere kapasiteten til 12 passasjerar.