NRK Meny

Ferje i drift att

Norled har løyst sine tekniske problem på sambandet Lavik-Oppedal på E39. Dermed er det normal drift att, frå no av.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.