NRK Meny

Ferja går

Ferjestrekninga Anda-Lote på E39 går som normalt etter å ha vore innstilt grunna vind, opplyser Fjord1.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.