NRK Meny

Ferja går

Ferjestrekninga Anda-Lote på E39 går som normalt etter å ha vore innstilt grunna vind, opplyser Fjord1.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.