NRK Meny

Felles miljøprosjekt ved Fjord Base

Leverandørane på Fjord Base i Florø har gått saman om eit prosjekt for å gjere basen meir miljøvennleg, effektiv og sikker. Prosjektet har arbeidstittelen «Lean and Green Base» og blant tiltaka skal dei begynne å samarbeide om små ordrar for å minske transporten. Gruppa har også som mål å halvere snutida på fartøy som legg seg til kai i Florø. Det er til saman 13 verksemder på Fjord Base som er med på prosjektet.

Fjord Base, Botnaneset i Florø
Foto: Oddleif Løset / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.