Felles miljøprosjekt ved Fjord Base

Leverandørane på Fjord Base i Florø har gått saman om eit prosjekt for å gjere basen meir miljøvennleg, effektiv og sikker. Prosjektet har arbeidstittelen «Lean and Green Base» og blant tiltaka skal dei begynne å samarbeide om små ordrar for å minske transporten. Gruppa har også som mål å halvere snutida på fartøy som legg seg til kai i Florø. Det er til saman 13 verksemder på Fjord Base som er med på prosjektet.

Fjord Base, Botnaneset i Florø
Foto: Oddleif Løset / NRK