Felles fylkesting for unge Vestland

Fylkestinget for ungdom i Sogn og Fjordane og Hordaland har no slått seg saman til eit felles fylkesting i Vestland, skriv Fjordingen. Leiar Marthe Refsnes i det politiske utvalet i Sogn og Fjordane håpar dette medførar at dei kan få meir gjennomslagskraft.