NRK Meny

Fekk svi for svindel på Finn.no

To austlendingar er bøtelagde for svindel på Finn.no. Begge la ut mobiltelefonar for sal på nettstaden og fekk napp hos menn i Sogn og Fjordane. Den eine fekk 1.470 kroner som delbetaling for telefonen, medan den andre fekk heile kjøpebeløpet på 3.500 kroner. Ingen av dei leverte telefon til kjøparane, men får no høvesvis 5.000 og 4.000 kroner i bot.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.