NRK Meny

Fekk ikkje medhald i klage

Ein pasient som klaga til Fylkesmannen over mangelfull behandling i Helse Førde, fekk ikkje medhald av fylkeslegen. Pasienten meinte at det ikkje var gjort tilstrekkelege undersøkingar som grunnlag for å skrive ut pasienten til eigen heim. Pasienten fekk kort tid etter utskrivinga konstatert sjukdom ved ein annan helseinstitusjon. Fylkesmannen meiner Helse Førde har ytt pasienten forsvarleg helsehjelp.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.