NRK Meny
Normal

Den første lokale dommen i «Dark Room»-saka er klar

Ein mann i 50-åra frå Sunnfjord er dømd til 90 dagar i fengsel etter å ha tilstått å ha lasta ned overgrepsbilde av barn. 60 av dagane er på vilkår.

I dag kom den første lokale dommen i «Dark Room»-saka. I tillegg til fengselsstraff må mannen også levera frå seg ein minnepenn, mobiltelefonen sin og ein berbar datamaskin.

Mannen i 50-åra vart pågripen og varetektsfengsla i fire veker i mai i fjor. Sidan han alt har sona fire veker i varetekt treng han ikkje å sone den delen av fengselsstraffa som er vilkårslaus. Namnet dukka opp under Vest Politidistrikt si opprulling av eit omfattande overgrepsnettverk på Internett.

I alt 84 personar er sikta i heile Dark Room-komplekset. 37 av desse i Vest politidistrikt, 45 i andre politidistrikt og to i utlandet.

Tilstod

Mannen har tilstått å ha oppbevart og lasta ned video og bilde som viser overgrep av barn. I alt hadde han 24 bilde og ein video på i overkant av fire minutt, som viste grove overgrep mot barn heilt ned i to-års alderen.

Etter det NRK kjenner til er fleire menn frå Sogn og Fjordane sikta i samband med opprullinga av «Dark Room». I februar vart ein sogning dømd til 120 dagar fengsel ein annan stad i landet.

Politiet etterforskar framleis saka mot ein sunnfjording i 40-åra som vart pågripen og varetektsfengsla i vår.

Seinare denne månaden er det også venta at saka mot ein tilsett ved ein barnehage i Sunnfjord kjem opp for Sogn og Fjordane tingrett.

Denne saka er av noko større omfang, men er ikkje tilknytt «Dark Room». Saka er venta å gå som tilståingssak.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.