NRK Meny

Fekk drapstruslar

Førde-trenar Julian Madsen har fått anonyme drapstruslar på sosiale medium, det skriv Firda. Truslane har kome frå kontoar som openbart er falske seier Madsen, som sjølv trur dei er skrivne av unge folk som ikkje tenker seg om. Mykje har butta imot for Førde denne sesongen som står i fare for å rykke ned frå 2. divisjon.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.