NRK Meny
Normal

Lars (9) og Sissel (7): – Aud Marit fortener prisen

FEIOS (NRK): Feios skule vekkjer nasjonal oppsikt for å bruka teknologi i undervisninga. Det tykkjer elevane Lars Brekke og Sissel Ulvestad er fint.

Aud Marit Berge Feidje, Lars Brekke og Sissel Ulvestad

HEIDER: Lærar Aud Marit Berge Feidje og Feios skule fekk i førre veke Gullepleprisen i Trondheim for mellom anna å bruka teknologi i lese- og skriveopplæringa. Fullt fortent, meiner elevane Lars Brekke og Sissel Ulvestad.

Foto: Jarle Christensen og Noralv Pedersen

– Aud Marit fortente prisen «kaldigt».

– Eg tykkjer det er flott, for ho er ein veldig bra lærar.

Attesten frå fjerdeklassingen Lars Brekke og fyrsteklassingen Sissel Ulvestad skulle vera nok til å gleda ein kvar lærar. Men for Aud Marit Berge Feidje og resten av staben ved Feios skule har det vore endå meir heider å få:

  • I førre veke fekk skulen «Gullepleprisen» av Norsk pedagogisk dataforening for å bruka informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i læringa på ein god måte.

– Det er kjekt at arbeidet ein gjer i klasserommet for elevane blir sett pris på, for IKT har vore eit godt hjelpemiddel for dei, seier prisvinnaren.

Skriva seg til lesing

Berge Feidje har lært mange ungar i Feios å lesa og skriva. Tidleg såg den røynde læraren at IKT kan vera ein nyttig reiskap:

Aud Marit Berge Feidje

GOD LÆRINGSEFFEKT: Aud Marit Berge Feidje og kollegaene ved Feios skule held føredrag om IKT-bruken ved skulen: – Eg håpar mange lærarar ser nytten av å arbeida på denne måten. Me ser kor motiverte elevane blir, og kor god framgang dei har.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Eg såg at ein del elevar hadde vanskar med å knyta i hop lyd og bilete på ein bokstav – dei kjende att bokstavbiletet, men hugsa ikkje lyden. Eg prøvde lenge å finna hjelpemiddel som kunne gjera det lettare for dei.

I 2010 kom Tone Finne ved Bredtvet kompetansesenter til Vik og introduserte STL+-metoden – å skriva seg til lesing med lydstøtte frå ei datamaskin.

– Det var akkurat det mange av elevane trengde, seier Berge Feidje.

«Skikkelege historier»

Lars Brekke og Sissel Ulvestad er to av ein bråte med elevar ved skulane i Vik som har lært å lesa og skriva med hjelpa av STL+-metoden:

Lars sit føre datamaskina og skal skriva ein tekst. Han tykkjer F-O-T-B-A-L-L på tastaturet. I det fingeren pressar ned tasten, kjem kvar bokstavlyd ut av maskina. Når Lars trykkjer på mellomromtasten, får han høyra heile ordet opplese.

Tekst Feios skule

EIN TEKST OM 150-ÅRSJUBILANTEN: Når elevane har skrive ein tekst – om denne om Feios kyrkje, skriv dei han ut, set han i lesepermen og for å ha han med heim til lekse.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Dette tykkjer Sissel er ein fin måte å læra på:

– Det er gøy, for då kan me lesa skikkelege historier, som om Raudhette og piggsvin og dyr.

Gode røynsler

Skulane i Vik har gode røynsler med STL+-metoden.

– Elevar som slit, lærer seg lydane raskare. Og dei som knekker koden raskt, får tidleg høve til å skriva langt.

– Kva med handskrifta?

– Me byrjar å arbeida med handskrifta i andreklasse, som før. Sjølv om me i fyrsteklasse har lagt ned blyanten i skriveopplæringa, brukar me han til å teikna og rekna med. Så me ser ingen skilnad.

Aud Marit Berge Feidje, Lars Brekke og Sissel Ulvestad

GOD DATAHJELP: - Datamaskinene kan bli litt øydelagde, men då fiksar nokon dei, fortel Sissel Ulvestad (t.h.). «Nokon» er IKT-avdelinga i kommunen som syter for at utstyret fungerer, noko Aud Marit Berge Feidje (t.v.) meiner er avgjerande. Lars Brekke i midten.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

I prisgrunngjevinga blir Feios trekt fram som ein fådelt skule «som har lykkes med å integrere IKT i alle fag, godt støttet av en engasjert rektor (Jarle Christensen, journ.merk.)».

– Me lærer elevane ulike læringsstrategiar, som bruk av appar, tankekart og tidslinjer.

– Er IKT – i seg sjølv – saliggjerande?

– Nei, ikkje i seg sjølv. Læringsmetodane og oppgåvene til elevane må vera gjennomtenkte, og så kan IKT vera eit godt hjelpemiddel.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.