NRK Meny
Normal

Farleg Høyanger-sjømat

Mattilsynet åtvarar mot sjømat frå Høyangsfjorden.

Høyanger
Foto: Gunnar Sigmar Håre

Etter eit utslepp i 2006 vart verksemda ERAS AS pålagt å analysere sediment og skjell for å undersøkje konsekvensane.

Då vart folk òg åtvara mot sjømaten i påvente av ytterlegare informasjon. Ein ny rapport frå Statens forrureiningstilsyn syner at det framleis er høgt innhald av tungmetalla bly og kadium i ein del sjømat.

Miljøgiftene hopar seg opp i nyrene, og kan øydeleggje nervesystemet. Små barn og foster er mest utsett.