Fare for jord- og flaumskred

NVE har sendt ut gult farevarsel om jord- og flaumskred for Vestlandet i morgon. Lokalt kan det komme opp mot 60 til 80 mm med nedbør på 24 timar.

Laster Twitter-innhold