NRK Meny
Normal

Får tunnelopning på garden

Naboar til Stad skipstunnel er uroa for følgjene for deira eigedomar.

Stad skipstunnel, Kjødepollen - illustrasjon
Foto: NORDWEST3D

I dag vert kystverket si utgreiing om tunnelen presentert. Blir den bygd vil Marit Kostøl og Stein Jørund Amdam få tunnelopninga på garden sin.

Alf Teigen

Alf Teigen må rive fjøsen i bakgrunnen når Stad skipstunnel skal byggjast.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Kunstige øyar

Marit Kostøl og Stein Jørund Amdam

Også Marit Kostøl og Stein Jørun Amdam får store båtar til gards når tunnelen står ferdig.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Dei aksepterer at tunnelen kan kome men tykkjer lite om to svære kunstige øyar som er planlagd i sundet framfor garden deira.