Får truleg aldri vite årsaka

Årsaka til dødsulukka i Selje i fjor haust vil truleg aldri bli kjend. Etterforskinga er for lengst avslutta, og innstillinga frå både politiet og påtalemakta er at saka vert lagd vekk, skriv Fjordenes Tidende. Politiet har likevel utelukka at fart, rus, møtande bilar, glatte vegar eller mobilbruk var årsaka til ulukka.