NRK Meny

Får tilbod om jobb i Fjordpipe

Dei 40 tilsette som blir sagt opp etter konkursen i EMV Piping i Eikefjord, har fått tilbod om jobb i Fjordpipe, det skriv Firdaposten. EMV Piping har vore ein underleverandør til Fjordpipe, men etter tap på ein del prosjekt vart det i går opna konkurs i selskapet. Dagleg leiar Jon Åge Sande i Fjordpipe seier arbeidarane vil få same arbeidsoppgåver og vilkår som før.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.