NRK Meny

Får støtte til katastrofefilm

Filmskaparane Pål Øie og Einar Loftesnes er eitt steg nærare planane om ein katastrofefilm om tunnelbrann på Vestlandet. Duoen bak Villmark 2 får 150 000 kroner i utviklingsstøtte frå Vestnorsk filmesenter til den planlagde fiksjonsfilmen. Manus skal førast i pennen av Kjersti Helen Rasmussen.

Einar Loftesnes - produsent for Villmark 2
Foto: Handmade Films in Norwegian Woods
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.