NRK Meny

Får støtte til flyktningebustader

Kommunar som vil leige eller byggje bustader til flyktningar vil få svært gode støtte- og låneordningar frå Husbanken. Det seier avdelingsdirektør i Husbanken, Sverre Høynes. I dag skal han delta på eit møte om asylsituasjonen i Sogn og Fjordane, der både Fylkesmannen og alle kommunane i fylket deltek. Nesten halvparten av utgiftene kan bli dekte gjennom tilskot, og lånevilkåra er svært gode, seier Høynes.