Får pris etter dataangrep

Hydro er som første private verksemd tildelt Åpenhetsprisen for 2019 for måten dei handterte cyberangrepet i mars. Aluminiumsgiganten valde å vere heilt opne om dataangrepet som påverka heile den globale organisasjonen i fleire veker. Prisen vart overrekt under Kommunikasjonsforeningens haustseminar i Bergen.