NRK Meny

Får pengar til rassikring

I revidert budsjett blir det tilrådd å løyva tre millionar kroner til ras- og skredfarekartlegging på Flåmsbana. I tilegg vert det løyvd midlar til vidare opprydding i Aurlandsfjorden etter flaumen i 2014. – Dette er positive tiltak og kjem i tillegg til arbeid som alt er utført eller pågår, seier ordførar Noralv Distad (H).

Flåmsbana
Foto: Jan Christian Jerving
Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå