NRK Meny

Får pengar til planlegging

Nye E39 gjennom Stryn får planleggingspengar over nyttår, lovar Samferdsledepartementet. Men detaljregulering og bygging må vente til prosjektet kjem inn i Nasjonal transportplan. Samla prislapp er vel seks milliardar. Departementet ser føre seg ei samla utbygging av bru og tunnel under Utvikfjellet, men dette er avhengig av budsjettmidlar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.